Timetable

Shinjuku Line To Minami-Ōtsuka/Hon-Kawagoe

Shin-Sayama
5
Local Train
Hon-Kawagoe
32
6
Local Train
Hon-Kawagoe
04
Local Train
Hon-Kawagoe
22
Local Train
Hon-Kawagoe
33
Local Train
Hon-Kawagoe
39
Local Train
Hon-Kawagoe
52
7
Local Train
Hon-Kawagoe
03
Local Train
Hon-Kawagoe
13
Local Train
Hon-Kawagoe
24
Local Train
Hon-Kawagoe
34
Local Train
Hon-Kawagoe
45
Local Train
Hon-Kawagoe
54
8
Local Train
Hon-Kawagoe
05
Local Train
Hon-Kawagoe
14
Local Train
Hon-Kawagoe
24
Local Train
Hon-Kawagoe
35
Local Train
Hon-Kawagoe
45
Local Train
Hon-Kawagoe
54
9
Local Train
Hon-Kawagoe
04
Local Train
Hon-Kawagoe
12
Local Train
Hon-Kawagoe
20
Local Train
Hon-Kawagoe
34
Local Train
Hon-Kawagoe
44
Local Train
Hon-Kawagoe
54
10
Local Train
Hon-Kawagoe
04
Local Train
Hon-Kawagoe
14
Local Train
Hon-Kawagoe
24
Local Train
Hon-Kawagoe
34
Local Train
Hon-Kawagoe
45
Local Train
Hon-Kawagoe
55
11
Local Train
Hon-Kawagoe
06
Local Train
Hon-Kawagoe
15
Local Train
Hon-Kawagoe
26
Local Train
Hon-Kawagoe
35
Local Train
Hon-Kawagoe
45
Local Train
Hon-Kawagoe
55
12
Local Train
Hon-Kawagoe
06
Local Train
Hon-Kawagoe
15
Local Train
Hon-Kawagoe
26
Local Train
Hon-Kawagoe
35
Local Train
Hon-Kawagoe
45
Local Train
Hon-Kawagoe
55
13
Local Train
Hon-Kawagoe
06
Local Train
Hon-Kawagoe
15
Local Train
Hon-Kawagoe
26
Local Train
Hon-Kawagoe
35
Local Train
Hon-Kawagoe
45
Local Train
Hon-Kawagoe
55
14
Local Train
Hon-Kawagoe
06
Local Train
Hon-Kawagoe
15
Local Train
Hon-Kawagoe
26
Local Train
Hon-Kawagoe
35
Local Train
Hon-Kawagoe
45
Local Train
Hon-Kawagoe
55
15
Local Train
Hon-Kawagoe
06
Local Train
Hon-Kawagoe
15
Local Train
Hon-Kawagoe
26
Local Train
Hon-Kawagoe
35
Local Train
Hon-Kawagoe
45
Local Train
Hon-Kawagoe
55
16
Local Train
Hon-Kawagoe
06
Local Train
Hon-Kawagoe
15
Local Train
Hon-Kawagoe
26
Local Train
Hon-Kawagoe
36
Local Train
Hon-Kawagoe
45
Local Train
Hon-Kawagoe
56
17
Local Train
Hon-Kawagoe
06
Local Train
Hon-Kawagoe
18
Local Train
Hon-Kawagoe
27
Local Train
Hon-Kawagoe
39
Local Train
Hon-Kawagoe
51
Local Train
Hon-Kawagoe
59
18
Local Train
Hon-Kawagoe
09
Local Train
Hon-Kawagoe
21
Local Train
Hon-Kawagoe
30
Local Train
Hon-Kawagoe
40
Local Train
Hon-Kawagoe
50
19
Local Train
Hon-Kawagoe
00
Local Train
Hon-Kawagoe
09
Local Train
Hon-Kawagoe
20
Local Train
Hon-Kawagoe
30
Local Train
Hon-Kawagoe
40
Local Train
Hon-Kawagoe
50
20
Local Train
Hon-Kawagoe
00
Local Train
Hon-Kawagoe
10
Local Train
Hon-Kawagoe
20
Local Train
Hon-Kawagoe
30
Local Train
Hon-Kawagoe
40
Local Train
Hon-Kawagoe
50
21
Local Train
Hon-Kawagoe
00
Local Train
Hon-Kawagoe
10
Local Train
Hon-Kawagoe
22
Local Train
Hon-Kawagoe
30
Local Train
Hon-Kawagoe
39
Local Train
Hon-Kawagoe
49
22
Local Train
Hon-Kawagoe
00
Local Train
Hon-Kawagoe
09
Local Train
Hon-Kawagoe
20
Local Train
Hon-Kawagoe
28
Local Train
Hon-Kawagoe
38
Local Train
Hon-Kawagoe
51
23
Local Train
Hon-Kawagoe
08
Local Train
Hon-Kawagoe
20
Local Train
Hon-Kawagoe
37
Local Train
Hon-Kawagoe
49
0
Local Train
Hon-Kawagoe
00
Local Train
Hon-Kawagoe
18
Local Train
Hon-Kawagoe
42
Kind Local Train  
Bound for Hon-Kawagoe
The timetable might be changed partially according to the professional baseball schedule.
Powered by 駅探

pagetop